Image - Ufp Db-42 Disc Brake Caliper Spring Clip (New Ufp # 054-107-00)
SKU: 36075

Ufp Db-42 Disc Brake Caliper Spring Clip (New Ufp # 054-107-00)

UFP DB-42 Disc Brake Spring Clip for DB-42 Calipers.
2 Clips required per UFP Caliper. UFP Part #36075: UFP Hydraulic DISC, UFP Brakes, Caliper Replacement PartsProduct Name: Ufp Db-42 Disc Brake Caliper Spring Clip (New Ufp # 054-107-00)